• Mặt cầu Thăng Long ngày càng thảm hại

    Mặt cầu Thăng Long ngày càng thảm hại

    ANTĐ - Mặt cầu Thăng Long, dù đã sửa chữa nhiều lần nhưng tình hình hư hỏng ngày một thảm hại hơn. Đến nay câu hỏi sự xuống cấp nhanh chóng của mặt cầu là do trình độ hạn chế hay biết mà cứ làm vẫn đang bỏ ngỏ.

  • Thiếu vốn xử lý cầu yếu, “điểm đen” giao thông

    Thiếu vốn xử lý cầu yếu, “điểm đen” giao thông

    ANTĐ - Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, hiện trên hệ thống giao thông đường bộ vẫn còn tồn tại hàng trăm “điểm đen” và cầu yếu tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, cần hàng nghìn tỷ đồng để  cải tạo, nâng cấp.