• Ủng hộ ông Bộ trưởng

    Ủng hộ ông Bộ trưởng

    ANTĐ - Người viết bài này suýt chút nữa thì mất cả chì lẫn chài vì theo lệnh trên đi giải phóng nơi bờ xôi ruộng mật để làm sân golf. Rồi có một ngày lén đến sân golf mà thề rằng, khi còn đương chức quyết không đến đánh golf.