• Đã có người nhìn thấy cá chúa ở Thanh Hóa?

    Đã có người nhìn thấy cá chúa ở Thanh Hóa?

    ANTĐ - Suối cá Thần thật ra có tên gọi  suối Ngọc, nằm bên chân núi Trường Sinh thuộc bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh  Thanh Hóa nhưng từ khi rộ lên thông tin về cá thần sống trong suối thì người ta giọi luôn suối Ngọc là suối cá Thần.