• Cũng phải sợ Trời chứ!

    Cũng phải sợ Trời chứ!

    ANTĐ - Thấy ông hàng xóm bày ra trên bàn các loại chai rượu Tây, nước ngọt, vang, bánh kẹo, bim bim… mỗi loại vài mẫu khác nhau mà không đánh dấu loại nào là thật là giả, Lý Tửu thắc mắc: