• Thêm 52 bài hát được phép phổ biến

    Thêm 52 bài hát được phép phổ biến

    ANTĐ - Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) vừa có quyết định cho phép phổ biến 52 bài hát bao gồm những sáng tác của một số tác giả trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam và sáng tác của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.