• Bắt bệnh để kê đơn

    Bắt bệnh để kê đơn

    ANTĐ - So với bản báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội trước kỳ họp thứ 3 này, báo cáo được trình bày trên nghị trường đã có một số thay đổi về quan điểm đánh giá tình hình. Với tinh thần nhìn thẳng vào khó khăn thực tại cũng như lường trước những thách thức không nhỏ từ nay đến cuối năm, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận rằng, đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm kinh tế. Xác định như vậy tức là nhiệm vụ và các giải pháp cũng sẽ có sự thay đổi trong trật tự ưu tiên.

  • Ăn trước, trả sau

    Ăn trước, trả sau

    (ANTĐ) - Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 của Bộ Tài nguyên - Môi trường vừa mới công bố, không còn là hồi chuông cảnh báo, mà là “hồi trống” cấp báo về tốc độ suy thoái môi trường ở nước ta. Việt Nam được xếp vào nhóm 15 nước hàng đầu thế giới về suy giảm loài thú quý hiếm; nhóm 20 nước đứng đầu về suy giảm loài chim. Đặc biệt, khoảng 70% trong số hơn 1 triệu m3 nước thải/ngày từ các khu công nghiệp tống thẳng ra môi trường không hề xử lý. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam phải trả giá tổn thất do ô nhiễm môi trường tới 5,5% GDP mỗi năm.