• Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân

    Đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân

    ANTĐ - Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) tổ chức hội thi, hội thao năm 2014. Đây là một trong những nội dung, phần việc quan trọng nhất trong công tác huấn luyện, bảo đảm SSCĐ của Lữ đoàn 680 trong năm 2014; là dịp để kiểm tra, đánh giá trình độ, chất lượng huấn luyện, khả năng cơ động SSCĐ của tất cả đối tượng trong đơn vị. Thông qua kiểm tra giúp chỉ huy Lữ đoàn đánh giá chính xác trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến, từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

  • Người khai sinh chiếc gậy Trường Sơn

    Người khai sinh chiếc gậy Trường Sơn

    ANTĐ - Gậy Trường Sơn - huyền thoại của một thời chiến tranh ác liệt, ra đời từ ý tưởng của một người lính trẻ thông minh có tên Phùng Văn Quán. Huyền thoại ấy, ngày ấy - bây giờ vẫn sống cuộc đời bình dị.