•  Volvo phát minh ra nguồn điện kiểu mới trên xe hơi

    Volvo phát minh ra nguồn điện kiểu mới trên xe hơi

    ANTĐ - Những kĩ sư của Volvo đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo cho một thiết bị dự trữ năng lượng có trọng lượng nhẹ. Về bản chất, đó thực ra là những cục ắc-quy nano đã được gắn dưới khung xe.

  • Mổ xẻ Mercedes-Benz SL-Class 2013

    Mổ xẻ Mercedes-Benz SL-Class 2013

    ANTĐ - Những cải tiến cả về hình dạng, công suất và chức năng của SL-Class 2013 chắc chẵn sẽ khiến người quan tâm hài lòng.