• Giản tiện lời chào

    Giản tiện lời chào

    ANTĐ - Ông Bảo Bình đi đi lại lại bên chiếc tràng kỷ, trông có vẻ sốt ruột lắm, ông đương khó chịu bởi cậu Cả Tú, vì dạo này cậu đem lòng tương tư và đi lại với cô Mộng Thi, con út nhà may Thẩm bên Hàng Than.