• Không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự

    Không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự

    ANTĐ - “Năm 2013, CAH Chương Mỹ đã làm tốt công tác phòng ngừa; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt kiềm chế phạm pháp hình sự, giảm trọng án, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình tự quản tại cơ sở”, đó là đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014, tổ chức ngày 4-1 của CAH Chương Mỹ.