• Phát hiện dấu tích người tiền sử tại Quản Bạ, Yên Minh

  Phát hiện dấu tích người tiền sử tại Quản Bạ, Yên Minh

  ANTĐ - Viện Khảo cổ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Giang vừa tiến hành khảo sát khảo cổ học trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Yên Minh thuộc cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và phát hiện nhiều công cụ đồ đá cũ thuộc văn hóa Sơn Vi, có niên đại cách ngày nay từ 10.000 đến 30.000 năm. 

 • Phát hiện dấu tích người tiền sử

  Phát hiện dấu tích người tiền sử

  ANTĐ - 400 di vật, chủ yếu bằng đá, có niên đại khoảng từ 4.000 đến 4.200 năm vừa được các chuyên gia thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phát hiện trong quá trình khai quật hang Ngườm Hầu (thôn Nà Lộc, xã Thanh Tương, huyện Na Hang). 

 • Phát hiện chủng người tiền sử mới

  Phát hiện chủng người tiền sử mới

  ANTĐ - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện di cốt hóa thạch của một loại hình người tiền sử mà khoa học thế giới trước đây chưa từng biết đến.