• Yếu không... ra gió

    Yếu không... ra gió

    (ANTĐ) - Nếu như “thời tiết” kinh tế không xảy ra khủng hoảng trên thế giới, không suy thoái hoặc lạm phát ở trong nước, người ta thường đánh giá các doanh nghiệp tư nhân nước ta một cách rất chung chung. Chẳng hạn như: quy mô nhỏ bé, vốn liếng còi cọc, sức cạnh tranh yếu. Chỉ khi nền kinh tế thực sự lao đao trước những biến động tiêu cực của tình hình kinh tế vĩ mô, những điểm yếu cố hữu của khu vực kinh tế tư nhân mới thực sự phơi lộ rõ. Chính trong năm 2011 này, hầu hết các doanh nghiệp đều phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh “cầm hơi”, cố gắng đứng vững qua cơn sóng gió lớn này.