• Tạo thuận lợi tối đa cho người dân kinh doanh

    Tạo thuận lợi tối đa cho người dân kinh doanh

    ANTĐ - Hôm qua, 19-8, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến vào Báo cáo rà soát, xây dựng Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh theo quy định của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).