• “Gạch máu” - Sản phẩm từ sự lao động khổ sai

    “Gạch máu” - Sản phẩm từ sự lao động khổ sai

    ANTĐ - Thành phố Hyderabab, thuộc thủ phủ của bang Pradesh, phía nam Ấn Độ, được cho là lò gạch lớn nhất nước khi ngành xây dựng của Ấn Độ đang trên đà phát triển. Nhưng các nhà hoạt động nhân đạo nhận thấy có lẽ không nơi đâu người công nhân làm gạch lại có một cuộc sống tồi tệ đến thế.