• Xác minh, làm rõ một số vấn đề Bộ Chính trị giao

  Xác minh, làm rõ một số vấn đề Bộ Chính trị giao

  ANTĐ - Trong 2 ngày 17 và 18-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 14. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. 

 • “Đài hoa dâng Bác”

  “Đài hoa dâng Bác”

  ANTĐ - Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2012); Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 
  1-7-2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 • Tiễn biệt Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ

  Tiễn biệt Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ

  ANTĐ - Sáng nay 28-11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cùng với hàng nghìn tăng ni, phật tử đã tới chùa Quán Sứ (Hà Nội) để tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

 • Muốn Đảng mạnh, phải tăng cường công tác kiểm tra

  Muốn Đảng mạnh, phải tăng cường công tác kiểm tra

  ANTĐ - Ngày 16-9 tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Kiểm tra Trung ương.