• Gỡ khó cấp “sổ đỏ”

    Gỡ khó cấp “sổ đỏ”

    ANTĐ - Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã cấp được 35,397 triệu “sổ đỏ” với tổng diện tích 20,3 triệu ha. Trong đó, cấp mới theo Nghị định 88/CP được hơn 2,5 triệu “sổ đỏ” với diện tích hơn 1 triệu ha. Mặc dù vậy, việc cấp “sổ đỏ” vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập khó tháo gỡ. Một số nơi thủ tục phiền hà, tồn đọng “sổ đỏ”, vi phạm đất đai vẫn tái diễn.