• Xung kích thời khủng hoảng

    Xung kích thời khủng hoảng

    ANTĐ - Thanh niên được coi là lực lượng xung kích tại các quốc gia vì vậy, LHQ đang khuyến khích, tạo điều kiện để giới trẻ tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.