• Giữ lấy chợ truyền thống

    Giữ lấy chợ truyền thống

    ANTĐ - Theo lệ, bây giờ tháng đôi lần tôi đi hai phiên chợ Bưởi... Đôi khi chẳng để mua bán thức gì, nhưng vẫn thích đi... Cũng như thuở nhỏ tôi cứ mong lâu lâu được theo mẹ ra chợ. Chợ như một không gian văn hóa mà ở đó, tôi có thể thu nhận được tất cả những gì mới lạ vào cái đầu óc non nớt hồn nhiên của mình… Không gian chợ là cái “sân chơi” chung cho hết thảy nhân gian, từ cụ bà hàng xén đến gã du thủ du thực, anh xẩm  mù đến ông phó cạo. 

  • Từ những câu chuyện nhỏ

    Từ những câu chuyện nhỏ

    ANTĐ - Biến đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa sự sống trên toàn cầu. Hai mẩu chuyện nhỏ dưới đây như một lời gửi gắm, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của  con người.