• HVN tung ra phiên bản Honda CR-V đặc biệt

    HVN tung ra phiên bản Honda CR-V đặc biệt

    ANTĐ -Theo đại diện của HVN, Honda CR-V phiên bản đặc biệt chỉ sản xuất với số lượng hạn chế 180 xe và được khẳng định bởi logo “Limited” gắn tại phía đuôi xe.