• "Thằng em dại" của chúng tôi

    "Thằng em dại" của chúng tôi

    ANTĐ - “Thằng em dại” là cách xưng hô thân mật, ẩn trong đó sự mến mộ và thân ái của NSND Nguyễn Trọng Khôi gọi Hoàng Hồng Cẩm. Tôi biết và chơi với Hoàng Hồng Cẩm từ hồi Cẩm còn để tóc rất điệu và bộ ria sâu róm. Với chúng tôi, Hoàng Hồng Cẩm thuộc loại em út, nên Cẩm gọi chúng tôi bằng anh rất trân trọng.

  • Lãng tử như Cẩm

    Lãng tử như Cẩm

    ANTĐ - Dưới mỗi bức tranh đều viết một chữ CẨM kèm theo mấy con số tháng, năm. Đó là Cẩm họa, Cẩm say, Cẩm điên,  Cẩm quan họ…