• Làm quan cũng phải học!

    Làm quan cũng phải học!

    ANTĐ - Ở Văn Miếu - Quốc Tử giám vừa phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, ông có tới dự không?

  • “Vui là vui gượng...”

    “Vui là vui gượng...”

    ANTĐ - Ông còn nhớ Tết Trung thu 30, 40 năm trở về trước, trong mâm cỗ rước đèn ngoài bánh trái, hoa quả còn thứ gì được xếp đặt nghiêm ngắn, trịnh trọng nhất không? - Ký Phường cắc cớ hỏi.