• Không che giấu lỗ lãi

  Không che giấu lỗ lãi

  ANTĐ - Đầu năm 2012, Chính phủ cho biết nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ tái cơ cấu mạnh mẽ, nhưng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kế hoạch này đã không được thực hiện đúng lộ trình. Đầu năm 2013, Chính phủ đã tổ chức hội nghị với khu vực kinh tế chủ đạo này. Tại hội nghị quan trọng này, Thủ tướng khẳng định: “Chúng ta không che giấu, hiệu quả thì nói hiệu quả, lỗ nói lỗ và nguyên nhân vì sao. Làm kinh tế thị trường thì có lãi, có lỗ, thành công và không thành công nhưng phải bảo đảm công khai”.

 • Vai trò chủ đạo

  Vai trò chủ đạo

  ANTĐ - Bàn về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một trong những quy định cơ bản được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận nhiều nhất với nhiều phân tích sâu sắc nhất là Điều 55 “kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo”, kinh tế tập thể được củng cố và phát triển, kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.

 • Sẽ có 13 cảng cạn vào năm 2020

  Sẽ có 13 cảng cạn vào năm 2020

  (ANTĐ) - Đó là quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.