• Cái khó ló cái xấu

    Cái khó ló cái xấu

    ANTĐ - Hôm nọ tình cờ đọc lại “Lều chõng” của cụ Ngô Tất Tố, tôi mới ngộ ra rằng, cảnh lều chõng ngày xưa thua xa thời nay. Sĩ tử cũng không “sướng” như bây giờ.

  • Lên núi Phượng Hoàng viếng bậc danh sư

    Lên núi Phượng Hoàng viếng bậc danh sư

    ANTĐ - Danh sư Chu Văn An nói: ‘‘Ta chưa từng thấy nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được… Học mới chỉ có mắt, hành mới có chân. Có mắt, có chân mới tiến được. Có biết mới làm, có làm mới biết, nhưng cái biết trong làm mới là cái biết sâu sắc nhất, thiết thực nhất”… Như vậy, mấy trăm năm trước thầy Chu Văn An đã có quan điểm giáo dục ‘‘học đi đôi với hành”.