• Phê phán cái xấu để vực dậy văn hóa

    Phê phán cái xấu để vực dậy văn hóa

    ANTĐ - “Hà Nội là đất kinh kỳ, nhưng cũng là đất Kẻ Chợ”. Bên cạnh những đặc điểm của người Tràng An, người Hà Nội còn là nơi kết tinh, tổng hòa những nét văn hóa khác nhau từ nhiều vùng miền. Lối sống của người Hà Nội cũng vì thế mà có những thay đổi rõ rệt…

  • Báo động căn bệnh thờ ơ, vô cảm

    Báo động căn bệnh thờ ơ, vô cảm

    ANTĐ - "Thương người như thể thương thân" lời dạy của cha ông ta từ lâu, đã trở thành đạo lý của người Việt Nam. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh những con người biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác còn có những kẻ sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.