• Xử lý chấn thương mi mắt

    Xử lý chấn thương mi mắt

    ANTĐ - Trong nhãn khoa, những chấn thương mi mắt có thể do tai nạn, chơi thể thao, do phẫu thuật, do ô nhiễm trong môi trường, hoá chất, tia cực tím và những bức xạ tia ion...

  • Nghề "đưa đón" cái chết

    Nghề "đưa đón" cái chết

    ANTĐ - Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nhưng còn một thứ nghề nằm ngoài quy luật  ấy. Họ chỉ làm vì đường cùng, vì cái tâm, cái đức, nhưng họ cũng trở thành một phần không thể thiếu của xã hội văn minh hôm nay. Họ là người cuối cùng tiễn đưa những đồng loại về thế giới bên kia.  Không sự tôn vinh, không sự cảm thông chia sẻ, không phụ cấp độc hại, mỗi ngày, mỗi  đêm họ đánh đổi sức khỏe và cả danh dự để làm cái nghề chưa ai từng muốn, đó là nghề Khâm liệm và bốc mả.