• Không thể nào quên

    Không thể nào quên

    ANTĐ - Bà tôi năm nay đã gần bảy mươi tuổi, là cô giáo đã về hưu. Bà có nhiều tính tốt. Tôi có nhiều kỷ niệm về bà. Tính bà rất cẩn thận. Hồi tôi mới học cấp hai, còn ít tuổi, nhưng bà rất chú ý đến cách ăn mặc của tôi, dù tôi là con trai.