• Ký gửi hàng hóa: Cũng lắm rủi ro

    Ký gửi hàng hóa: Cũng lắm rủi ro

    ANTĐ - Khi việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhằm tận dụng mặt bằng và tăng thêm thu nhập, nhiều chủ cửa hàng tranh thủ nhận thêm hàng ký gửi của một số cá nhân. Tuy vậy, việc làm này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.