• Lên vũ trụ mai táng, chi phi còn rẻ hơn dưới đất

    Lên vũ trụ mai táng, chi phi còn rẻ hơn dưới đất

    ANTĐ - Với mục đích “Đem lại cho công chúng trên toàn thế giới một cơ hội thực sự tham gia vào nhiệm vụ không gian mà lúc sinh thời họ chưa thực hiện được”, nhiều công ty ở Mỹ, điển hình là 2 Công ty Elysium Space và Celestis cung cấp loại hình dịch vụ “vũ trụ táng” - đưa tro xương của người đã mất vào quỹ đạo trái đất bằng cách phóng vệ tinh. Liệu cách này có tốt hơn so với những cách làm truyền thống mà chúng ta đang làm hiện nay?