• Chia sẻ kinh nghiệm chống lạm phát

    Chia sẻ kinh nghiệm chống lạm phát

    ANTĐ - Theo các chuyên gia, biến động tỷ giá có ảnh hưởng quan trọng đối với việc kiềm chế lạm phát và sự ổn định kinh tế. Để giữ ổn định tỷ giá cần đảm bảo sự cân bằng ngân sách, cán cân thanh toán, tài khoản vốn và chính sách tiền tệ ổn định.

  • Tăng dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ thêm 1%

    Tăng dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ thêm 1%

    (ANTĐ) - Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, trong gần 8 tháng đầu năm 2011, thanh khoản bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng được đảm bảo, nhưng tín dụng bằng ngoại tệ tăng ở mức khá cao. Để hạn chế tăng trưởng tín dụng ngoại tệ, tạo điều kiện ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ, áp dụng kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 9-2011.