• Tổng thống của dân nghèo

    Tổng thống của dân nghèo

    ANTĐ - Một thập kỷ giá dầu cao ngất đã giúp cho Venezuela có được nguồn tiền lớn. Tuy nhiên, khác với các chính phủ trước đó, nguồn tài chính dồi dào có được từ xuất khẩu dầu mỏ không rơi vào tay các tập đoàn tư nhân xuyên quốc gia hoặc các chính trị gia tham nhũng, mà được sử dụng để tài trợ các chương trình xã hội. 

  • Tái bản “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt”

    Tái bản “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt”

    ANTĐ - Cuốn sách “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt” được tái bản đúng dịp Bộ Công an và Nhà nước quyết định phong tặng Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.