• Chuyện nhỏ, bài học lớn

    Chuyện nhỏ, bài học lớn

    ANTĐ - Mẹ tôi cầm tinh con hổ, rất nóng tính và khó tính. Thời xưa, quan niệm phong kiến, mẹ tôi không được đi học, không biết chữ, cụ chỉ biết ký tên.