• Động tác giúp mắt nghỉ ngơi

    Động tác giúp mắt nghỉ ngơi

    ANTĐ - Để giảm tối đa những khuyết tật về mắt khi sử dụng máy tính, các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra một công thức rất đơn giản “4*20”

  • Vũ khí Mỹ chống chọi với trời ra sao?

    Vũ khí Mỹ chống chọi với trời ra sao?

    ANTĐ - Mỹ là nước đi tiên phong trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, các trang, thiết bị của họ luôn có xếp vào hạng tốt nhất thế giới do những tiêu chuẩn chế tạo chặt chẽ, đặc biệt là các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ học và sức bền vật lý.