• Rủi ro “bổ đầu” di tích: Bàng hoàng giữa đống tàn tro

    Rủi ro “bổ đầu” di tích: Bàng hoàng giữa đống tàn tro

    ANTĐ - Gác chuông, nhà tổ chùa Trăm Gian bị dỡ bỏ, xây mới, đình Ngu Nhuế bị dịch chuyển từ vị trí cũ đến vị ví mới cả trăm mét. Sự… tùy tiện, thêm bớt, thay đổi di tích đã không lạ, nay còn cả sự xâm lăng của “văn hóa” công đức nữa.  Đó là những câu chuyện dài, với đủ những khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan mà ngành bảo tồn di tích phải đối mặt.