• Tôm thẻ chân trắng ra khỏi danh sách ngoại lai

    Tôm thẻ chân trắng ra khỏi danh sách ngoại lai

    (ANTĐ) - Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, Bộ NN&PTNT đã cùng với Bộ TN-MT bàn bạc, thảo luận và sẽ đưa tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương ra khỏi danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

  • Khi bộ, ngành né trách nhiệm

    Khi bộ, ngành né trách nhiệm

    ANTĐ - Luật ATTP ra đời, dù đã phân rõ trách nhiệm cho từng bộ, ngành như NN&PTNT, Y tế, Công Thương, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn, các bộ lại kêu ca vì vẫn nhùng nhằng trách nhiệm.