• Thêm hy vọng cho người cai nghiện ma túy

    Thêm hy vọng cho người cai nghiện ma túy

    ANTĐ - Kết quả của mô hình hỗ trợ điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex ở tỉnh Thái Nguyên được đánh giá cao. Quá trình điều trị, gia đình người bệnh và người bệnh đều xác nhận thuốc Cedemex cắt cơn êm dịu hơn rất nhiều so với các loại thuốc cai nghiện khác.