• Đường phố Hà Nội: Đặt tên danh nhân phải xứng tầm

    Đường phố Hà Nội: Đặt tên danh nhân phải xứng tầm

    ANTĐ - Tên phố đặt ra không xứng tầm với vị thế danh nhân, ngược lại nhiều tên đường, phố kiêu hãnh mang tên danh nhân nhưng hỏi người dân thì không ai biết nhân vật này là ai... Xung quanh việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng tại Hà Nội nảy sinh rất nhiều phức tạp.

  • Chuyện đặt tên đường phố: Cần có dấu ấn lịch sử

    Chuyện đặt tên đường phố: Cần có dấu ấn lịch sử

    ANTĐ - Rất nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ, Hà Nội khi được hỏi có biết con đường được đặt theo tên ai đều lắc đầu. Cũng có người hồn nhiên quả quyết: “Thời xưa, cụ Tôn đã có công giúp dân làng ở đây đánh bại con thủy quái Hồ Tây nên được tôn làm Thành hoàng làng…”. Câu trả lời khiến nhiều người phải bật cười…