• Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

    Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

    ANTĐ - Khoảng hai tháng nay, một nhóm người bỗng nổi cơn hứng nhảm nhí, thành lập cái gọi là tổ chức “Diễn đàn dân sự”. Họ lu loa thành lập diễn đàn để “góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Dĩ nhiên là chẳng ai là không biết cái động cơ chống chế độ, chống Nhà nước của họ.