• Bi hài chuyện bói toán, xem giờ vàng để giữ hạnh phúc

    Bi hài chuyện bói toán, xem giờ vàng để giữ hạnh phúc

    ANTĐ - Đôi khi, những lục đục trong gia đình thường đẩy vợ chồng vào trạng thái buồn phiền. Khi tinh hình không thể cải thiện, họ viện tới chuyện bị người âm ám, bị ma làm và các thầy bói được mời vào cuộc.