• Thuận tay trái hay phải là do gene

    Thuận tay trái hay phải là do gene

    ANTĐ - Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí PLoS Genetics cho thấy, gene có vai trò định hướng cơ quan nội tạng cũng có thể ảnh hưởng đến việc một người nào đó thuận tay phải hay tay trái.