• Hơn 30% người mắc bệnh lao không điều trị

    Hơn 30% người mắc bệnh lao không điều trị

    ANTĐ - Theo thống kê mới đây của Bộ Y tế, có khoảng 44% dân số nước ta đang nhiễm lao và mỗi năm lại có thêm 170.000 người nhiễm mới. Đây là bệnh lây lan rất mạnh nhưng hiện lại có đến hơn 1/3 số bệnh nhân lao không điều trị và không được quản lý tại cộng đồng.