• Im ắng thị trường xe máy điện

    Im ắng thị trường xe máy điện

    ANTĐ - Vài ngày nữa là đến thời điểm xe máy điện sẽ phải thực hiện đăng ký biển số theo quy định của Bộ Công an. Sức tiêu thụ các sản phẩm này hiện tương đối chậm.