• Đảm bảo tuyệt đối an toàn

    Đảm bảo tuyệt đối an toàn

    ANTĐ - Thực hiện Điện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị, công an các quận, huyện, thị xã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.