• “Vua” bình trà cổ xứ Thái

    “Vua” bình trà cổ xứ Thái

    ANTĐ - Từ trước tới nay, người ta biết tới Thái Nguyên là đất trồng chè nổi tiếng với hàng chục loại danh trà sánh tầm quốc tế. Thế nhưng, giờ đây giới sành trà còn biết tới một bộ sưu tập 300 bình trà cổ độc đáo mà không dễ ai 
    có được.