• Tự do tín ngưỡng: Quyền cơ bản của con người

  Tự do tín ngưỡng: Quyền cơ bản của con người

  ANTĐ - Quán triệt, kế thừa, phát triển quan điểm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Chủ tịch 
  Hồ Chí Minh, quyền tự do tín ngưỡng trong Hiến pháp năm 1992 sửa đổi với các chế định toàn diện và sâu sắc, theo tiêu chí hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất.

 • Liên kết giữ vững ANTT địa bàn

  Liên kết giữ vững ANTT địa bàn

  ANTĐ - Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012, 25 đơn vị, doanh nghiệp, trường học là thành viên của cụm liên kết an ninh khu vực Ba La (quận Hà Đông) đã cùng nhau họp bàn xây dựng quy chế phối hợp góp phần tiếp tục giữ vững sự ổn định về ANCT – TTATXH trên địa bàn.

 • Tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức dân

  Tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức dân

  ANTĐ - Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg, lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng trong việc xác định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH. 

 • Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

  Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

   Chiều 6-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯMTTQVN) Huỳnh Đảm đồng chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban TƯMTTQVN năm 2011 và xác định trọng tâm phối hợp công tác năm 2012.