• Trường đại học đầu tiên xuất khẩu giáo dục

    Trường đại học đầu tiên xuất khẩu giáo dục

    ANTĐ - Sự kiện được các cơ quan báo chí Myanmar quan tâm đặc biệt trong tháng 3 này là sự hợp tác và phát triển giáo dục đại học với Việt Nam, mở đầu cho giáo dục đại học ngoài công lập của Mayanmar phát triển.