• Khi "hotboy làng" đam mê đập đá

    Khi "hotboy làng" đam mê đập đá

    ANTĐ - Thanh niên xã khác (thậm chí thôn khác) đến thôn Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng vào buổi tối đều sợ vãi mật khi chạm trán những nhóm thanh niên túm năm, tụm ba ngồi “lườm” người đi đường ngay rệ đường cái.