• Một nhà được tách thành nhiều hộ khẩu

    Một nhà được tách thành nhiều hộ khẩu

    ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Con gái tôi vừa kết hôn. Do chưa có điều kiện ra ở riêng nên vợ chồng con gái tôi sống chung cùng vợ chồng tôi và vợ chồng anh trai. Nay tôi muốn tách hộ khẩu mới cho con gái và con rể thì có đúng quy định không thưa luật sư? Hoàng Minh Sơn (Hải Phòng)