Sửa quy định về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng công chức

  • 20/02/2020 15:20
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bội Nội vụ cho biết, hiện nay, một số cơ sở giáo dục đại học đã xây dựng chương trình đào tạo có quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi tốt nghiệp. Cho nên, cần giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng.
Bộ Nội vụ rà soát quy định nhằm giảm thiểu yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ trong tuyển dụng công chức

Bộ Nội vụ rà soát quy định nhằm giảm thiểu yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ trong tuyển dụng công chức

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó bổ sung quy định việc giảm thiểu yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng.

Cụ thể, dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung quy định, người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp tại cơ sở giáo dục chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện chương trình đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học mà tương ứng với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển thì không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Lý giải đề xuất này, Bộ Nội vụ cho hay, hiện nay, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân đều yêu cầu đáp ứng trình độ ngoại ngữ bậc 3. Đồng thời, các cơ sở giáo dục đại học hiện quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên khi tốt nghiệp theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg, mà chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ đó phù hợp với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức tham gia dự tuyển.

Đối với tin học, hiện nay yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục cũng như quy định việc tổ chức thi tuyển trên máy tính cũng là bước kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụng tin học.

Cho nên, việc bổ sung quy định nêu trên nhằm mục tiêu giảm thiểu các quy định về hành chính, bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai Đề án ngoại ngữ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục