Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

  • 11/09/2012 06:06
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 6-9-2012 đã ký ban hành Nghị định số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17-8-2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

Nghị định sửa đổi, bổ sung các điểm a, b Khoản 2, Điều 4 về thời hạn của các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh; Điều 5 về các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh; bổ sung Khoản 1, Khoản 4, Điều 6 về đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao; Điều 7 về đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ; Điều 14 về hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Điều 15 về cách thức nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông được sửa đổi, bổ sung tại Điểm c, Khoản 1 về nơi nộp hồ sơ qua ủy thác; Điểm a, Khoản 3 về hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước. Nghị định còn sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 16 về hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho trẻ em dưới 14 tuổi đang ở nước ngoài; Khoản 1 và Khoản 2, Điều 29 về trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải; Điều 32 về cơ quan có thẩm quyền cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-11-2012. Toàn văn Nghị định đăng tải trên chinhphu.vn.

Tin cùng chuyên mục