Sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất

  • 03/06/2020 21:34
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC